บริษัทไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061693

เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่
ส่วนประกอบ เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างอื่นๆ ทุกชนิดทุกประเภท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัทไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
  • 4/2 ม.1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 02-904-9391-2
  • Fax : 02-9049440
  • Website : http://highlightelectronics.net
Top