กรุงเทพเมดิคัลแล็บ

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061785

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตรวจวิเคราะห์สุขภาพทางเลือดและปัสสาวะ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • กรุงเทพเมดิคัลแล็บ
  • 339, 341 ถนนสาลีรัฐวิภาค แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022714146
  • Fax : 026154524
  • Website : http://www.bangkoklab.com
Top