Boyaa Interactive (Thailand) Limited

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061794

บริษัทโบย่า อินเทอร์แอ๊คทีฟ ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทลูกของโบย่า อินเทอร์แอ๊คทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Boyaa Interactive International Limited) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008 เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาโซเชียลแอพพลิเคชั่นในประเทศจีน นอกจากนี้โบย่ายังให้บริการเครือข่ายทางสังคม(Social network service) อีกด้วย
โบย่าอินเทอร์แอ๊คทีฟไม่เพียงแต่เป็นบริษัทผลิตและพัฒนาซอฟแวร์มัลติมีเดียและเกมส์เพื่อความบันเทิงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งแรกของประเทศจีน แต่ยังเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนรับรององค์กรและผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ในประเทศจีน ปัจจุบันบริษัทโบย่าได้พัฒนาและให้บริการโซเชียลเกมส์ที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ไพ่เท็กซัส พิชิตแลนด์ลอร์ด แฮปปี้เบบี้ ลูกมดสู้ๆ กระจกวิเศษ หมู่บ้านนินจา
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมา บริษัทมีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด หลังจากที่สามารถพัฒนาตลาดในประเทศจีนให้เติบโตอย่างมั่นคงได้แล้ว ทางบริษัทก็ยังได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อาทิประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น เยอร์มัน อิตาลี โปแลนด์ สเปน ตุรกี เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานจำนวน 450 คน อายุเฉลี่ยประมาณ 25 ปี ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมดเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรในด้านเครือข่ายเชิงตอบโต้สำหรับคนยุคใหม่ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ผลิตภัณท์และธุรกิจของบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุด โดยโบย่ามุ่งเน้นที่จะพัฒนาในด้านเครือข่ายเชิงตอบโต้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตอันสดใส
วัตถุประสงค์ของการตั้งบริษัทในประเทศไทย
1. เพื่อต้องการตอบแทนการสนับสนุนของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้จะทางบริษัทจะทำการจ้างพนักงานชาวไทย พร้อมทั้งนำหลักการบริการลูกค้าที่ทันสมัยมาเผยแพร่ในประเทศไทย
2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดและการบริการลูกค้าของบริษัท ซึ่งในที่นี้จะหมายรวมไปถึง การโฆษณาเกมส์ผ่านสื่อต่างๆ ในประเทศไทย การออกงานแสดงต่างๆ การจัดการแข่งขัน เป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Boyaa Interactive (Thailand) Limited
  • 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้อง 2306 ชั้น 23 ริเวอร์เวสด์ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-670-0919
  • Website : http://www.boyaa.com/en/
Top