บริษัท พีเอพี เอ็กซ์ซิม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061804

บริษัท พี เอ พี เอ็กซ์ซิมจำกัด และ บริษัท ชัยสุภณ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 11 กันยายน 2545 ทำธุรกิจ ซื้อมา – ขายไป ซึ่งเหล็กทุกชนิด โดย เฉพาะ ท่อประปา อุปกรณ์ประปา อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่าย ท่อพีวีซี และ อุปกรณ์พีวีซี ทั้งตราช้างและตราเสือ เป็นตัวแทนจำหน่าย ”ซันวา ” ” อาซาฮี ” สินค้าทุกชนิดเน้นคุณภาพและบริการ
บริษัทฯ ได้พัฒนาด้านบุคคลากรด้านการบริหารงานและด้านการจัดการที่เป็นระบบ อย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าในระยะยาวรวมทั้งการสร้างความพึงพอใจ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความจริงใจ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พีเอพี เอ็กซ์ซิม จำกัด
  • เลขที่ 48 หมู่ที่ 8 ถนนสุขาภิบาล2 ตำบลอ้อมน้อย
    อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
  • Tel : 02-4310088
  • Fax : 02-4206789
  • Website : http://www.csp-papexim.com
Top