กิฟฟารีน คลินิก

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061816

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • กิฟฟารีน คลินิก
 • กิฟฟารีนคลินิก
  17 ซ. พิบูลย์วัฒนา ถนนพระราม 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพ 10400
  โทร: 02-618-4122 , 02-618-4110
  อีเมล์: contact@giffarineclinic.com
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • Tel : 026184122
 • Fax : 026184110
Top