บริษัท ซินเนอร์ยี่ทราเวิล (ประเทศไทย)จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061873

ดำเนินธุรกิจรถรับส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปยังที่พัก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซินเนอร์ยี่ทราเวิล (ประเทศไทย)จำกัด
  • เลขที่ 60/29 ซอยกิ่งแก้ว52 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ เขตบางพลี
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 026761501
  • Fax : 056761511
Top