โรงแรมเครสซิเด้นท์โฮเทล พิษณุโลก

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061876

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงแรมเครสซิเด้นท์โฮเทล พิษณุโลก
  • 188/8 ม.7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • Tel : 055-261-066
  • Fax : 055-261-066
Top