บมจ. เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070069

บมจ. เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจให้เช่าตึกเพื่อใช้เป็นสำนักงาน และมีบริษัทในเครือประกอบธุรกิจขายและให้บริการซ่อมเครื่องจักร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บมจ. เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย)
  • 138-140-140/1-152 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022559000
  • Fax : 022537371
  • Website : http://eng.kiangwan.com
Top