บริษัท ดิ เอ็มเพรส คลินิก จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070102

คลินิกความงาม The Empress Clinic เป็นคลินิกผิวพรรณและความงามแนวผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางตะวันตกและตะวันออก ให้บริการดูแลผิวหน้าและรูปร่างด้วยเวชภัณฑ์ยา เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องเลเซอร์ชนิดต่างๆให้กับผู้รับบริการ
ความต้องการให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษา ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงซึ่งทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีเยี่ยมพร้อมรับการบริการที่เป็นเลิศจนเกิดความรู้สึกประทับใจในการบริการซึ่งเป็นผลสูงสุดของเรา เราจึงได้ริเริ่มการให้บริการภายใต้ Concept "Your Reflection Luxurious Beauty" โดยยึดมั่นคุณภาพ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดิ เอ็มเพรส คลินิก จำกัด
  • ห้างเพลินนารี่มอลล์ เลขที่ 242 อาคารเพลินนารี่มอลล์ ห้องเลขที่ 214 ชั้น 2 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 0905645542
  • Fax : 021368144
  • Website : http://www.empressclinic.com
Top