รับงานอิสระระบบ ISO-9001-2008,และ ISO 14000-2004

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070109

รับงานทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2008
และระบบ ISO 14000-2004
ทางผมมีผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ
พร้อมที่จะ นำองค์กร ของท่านเข้าสู่มาตรฐานสากลโลก
รับทำเฉพาะโซนอีสานตอนบน ประเทษลาว และพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • รับงานอิสระระบบ ISO-9001-2008,และ ISO 14000-2004
  • อาชีพอิสระ 09010421644 รับเฉพาะโซนอีสานตอนบน และพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น
    อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  • Tel : 0901042644
  • Fax : 000000000
Top