บริษัท นิฮง เซกิ ไทย จำกัด (สาขาขอนแก่น)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070114

บริษัท นิฮง เซกิ ไทย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น โดยมีสาขาทั้งหมด 4 แห่ง คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งไทยเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นเริ่มเปิดดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นิฮง เซกิ ไทย จำกัด (สาขาขอนแก่น)
  • 222 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
    อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
  • Tel : 043-306675-7
  • Fax : 043-306678
  • Website : http://www.nihonseiki.net/factory_thailand.html
Top