ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070119

ดูแลรักษาผุ้ป่วยโรคลมชักแบบครบวงจร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  1873 ถ.พระราม 4
  ปทุมวัน
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • Tel : 022564627
 • Fax : 026327298
 • Website : http://www.ccec.or.th
Top