บริษัท โออิชิ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070164

ลักษณะงาน
ออกบูทแนะนำสินค้า
ออกบูทจำหน่ายสินค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โออิชิ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  • เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-731-7981
  • Website : http://www.oishigroup.com
Top