บริษัท อู่ไพศาลยนต์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070187

อู่ซ่อมสีซ่อมตัวถังรถยนต์ทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อู่ไพศาลยนต์ จำกัด
  • บริษัท อู่ไพศาลยนต์ จำกัด 2/15 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • Tel : 035-321367, 035-242256
  • Fax : 035-321367
Top