บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070218

บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย (Security Network) โดยวิเคราะห์และตรวจสอบช่องโหว่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 1291/1 ชินวัตรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2 ห้อง 2/7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-615-7655, 091-770-7019
  • Fax : 02-615-7656
  • Website : http://www.e-cq.net
Top