โรงพยาบาลช้างเผือก โดย บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070229

โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงพยาบาลช้างเผือก โดย บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด
  • โรงพยาบาล
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Tel : 053-2200222
  • Fax : 053-218120
  • Website : http://www.changpuek-hospital.com
Top