บริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัด (สาขาหาดใหญ่)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070237

บริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัด เป็นบริษัท จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อการผลิตถุงมือทางการแพทย์และถุงมือชนิดพิเศษ ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตถุงมือ ป้องกันระดับโลก บริษัทเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ศรีทอง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการผลิตน้ำยางข้น และน้ำมันปาล์ม โดยบริษัท ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา บริษัทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรใหม่
เราเชื่อมั่นในค่านิยมและหลักการที่จะผลักดันการดำเนินงานเป็นเลิศ ของสถานที่ทำงาน เทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านต้นทุน การพัฒนา นวัตกรรม พัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จำกัด (สาขาหาดใหญ่)
  • 119 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
  • Tel : 074-536815
  • Fax : 074-536816
  • Website : http://www.healthyglove.com
Top