Hansa Innovation Co.,Ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070284

บริษัท หรรษา อินโนเวชั่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การซื้อ, ขาย, ให้คำปรึกษาด้าน คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ทุกประเภท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Hansa Innovation Co.,Ltd
  • เลขที่ 116/19 ชั้นที่ 6-7 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 02-2494133-4
Top