บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070301

บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน ธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลภาพเอกสาร (Document Processing) บนระบบจัดการ ฐานข้อมูล Oracle

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด
  • อาคารจิตตุ์อุทัย ชั้น12A ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 027363424
  • Fax : 027363425
  • Website : http://www.bgcl.co.th
Top