Grace of Art Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070332

ประกอบการผลิตจิวเวอร์รี่งานเงิน ส่งออกและขายภายในประเทศไทย (7 สาขา) อยู่ในธุรกิจนี้มามากว่า 30ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Grace of Art Co., Ltd.
  • 315, 320 ถนนประชาชื่น
    เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  • Tel : 025870030
  • Fax : 025875833
  • Website : http://www.glintzjewelry.com
Top