บริษัท อีสท์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070333

บริษัท อีสท์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในด้านการนำเข้า-ส่งออก จัดหา ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมสื่อสาร เพื่อนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านสื่อสารต่างๆ ให้แก่ลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ รวมถึงมีความพร้อมในการให้คำปรึกษา การออกแบบ การวางระบบ การควบคุมคุณภาพการติดตั้งทางเทคนิค ตลอดจนบริการหลังการขายที่รวดเร็ว จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ บริษัทฯยึดมั่นในนโยบาย ที่จะจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานและการบริการที่รวดเร็วด้วยเทคนิคที่เป็นเลิศ ในราคายุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ
Our Services
1.งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Consultant and Design Electrical System)
2.งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า และงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
3.งานประกอบและติดตั้ง ออกแบบและประกอบตู้MDB, ตู้Switch board, ตู้คอนโทรล ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ, งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด
4.งานระบบ Automation (PLC, Software, Scada system & Power Quality Control)...
-งานออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติของ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และระบบควบคุมในอุตสาหกรรม และงานวิศวกรรมต่าง ๆ
-งานออกแบบและควบคุมค่าพลังงานไฟฟ้า และการควบคุมระบบสำรองไฟฟ้า (Power Meter, Control Generator, UP, ATS.)
5.งานที่ปรึกษา,ออกแบบ,รับเหมาติดตั้งและทดสอบ ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร (Consultant, Design and Installation Telecommunication System)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อีสท์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บริษัท อีสท์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    33,35,37 ซอยวชิรธรรมสาธิต2 แขวงบางนา เขตบางนา
    กรุงเทพฯ 10260
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 088-088-2358
  • Website : http://www.eastpowers.com
Top