บี.วี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070352

เครื่องสำอาง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บี.วี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 211/3-4 ถนนรัชดาภิเภษ แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-275155,022752249
  • Fax : 02-2753119
  • Website : http://www.bviithailand.com
Top