บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070386

DCS ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2529 ซึ่งเป็นสมาชิกของ บริษัท พรีเมียร์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PT) ภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ DCS ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผู้นำในการให้บริการด้าน IT Solution และให้บริการลูกค้าด้วยความตั้งใจเพื่อให้บริษัทขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถให้บริการในรูปแบบ Total Enterprise Solution and Service provider

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
  • 422/32 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053270620
  • Fax : 053270621
  • Website : http://www.datapro.co.th/
Top