บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070407

เป็นบริษัทที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์สำเร็จรูป, พัฒนาด้านเว็ปไซต์
ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
"หากคุณคือคนที่มีความรู้ ความสามารถ หากคุณคือคนที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานที่มั่นคง เราพร้อมที่จะมอบโอกาสนั้นให้กับคุณ"

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  • 287 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
    อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
  • Tel : 0813596921
  • Website : http://www.prosoft.co.th
Top