บ.มีเดีย โลจิสติก จก.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070499

คลังกระจายสินค้าประเภท CD VCD

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.มีเดีย โลจิสติก จก.
  • 77 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเพรียง
    อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • Tel : 02-708-2703-05
  • Fax : 02-708-9191
Top