สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070515

ประกอบธุรกิจการผลิตงานโครงสร้างเหล็ก ถังรับความดันขนาดใหญ่ และงานท่อทางทุกชนิด ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด
  • เลขที่ 11/1 ถนนเจริญพัฒนา ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
    อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  • Tel : 038-034635-6
  • Fax : 038-034639
  • Website : http://swdengineering.com
Top