บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070517

บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จํากัด และ บริษัท มีคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด (บริษัทในเครือ) มีความยินดีที่จะเปิดรับเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อรองรับงานของกลุ่มบริษัทฯที่จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้นี้ เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทางด้าน ออกแบบสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม/ตกแต่งภายใน, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน และ ที่ปรึกษาโครงการ/บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) ซึ่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548


TEL: 02-6566776, FAX: 02-6566423WWW.MEDESIGN.CO.TH
E-mail: info@medesign.co.th
E-mail: info@medesignandi.com (สมัครงาน)

กรุณาติดต่อเราหากท่านมีศักยภาพและต้องการที่จะมีอนาคตร่วมกับเรา'บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จํากัด และ บริษัท มีคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด (บริษัทในเครือ) มีความยินดีที่จะเปิดรับเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อรองรับงานของกลุ่มบริษัทฯที่จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้นี้ เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทางด้าน ออกแบบสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม/ตกแต่งภายใน, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน และ ที่ปรึกษาโครงการ/บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) ซึ่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549


TEL: 02-6566776, FAX: 02-6566423WWW.MEDESIGN.CO.TH

กรุณาติดต่อเราหากท่านมีศักยภาพและต้องการที่จะมีอนาคตร่วมกับเรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด
 • 93/21 อาคารฮอลลีวูดสรีท ถนนพญาไท
  แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
  กรุงเทพฯ 10400
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • Tel : 026566776
 • Fax : 026566423
 • Website : http://www.medesign.co.th
Top