บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070521

บริษัท ฯ ดำเนินกิจการมากว่า 22ปี ให้บริการด้านไอทีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบระบบ จัดหาและติดตั้ง รวมถึงการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบ จัดทำแผนงบประมาณ และพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น และเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
  • 110/42 ถนนรัตนาธิเบศร์
    ตำบลไทรม้า
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 025943334-5
  • Fax : 025943792
  • Website : http://www.nti.co.th
Top