ARS โกลบอลเน็ตเวิลส์

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070564

บริษัท เอ อาร์ เอส โกลบอลเน็ตเวิลท์
เป็นบริษัทที่ได้รับ license จากบริษัท Phytoscience
ในการทำการตลาดให้ตัวแทน ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี2556
โดยมีสินค้าคือ สเต็มเซลล์จากสวิสเซอร์แลนด์
ที่ได้รับ อย.และการรับรองจาก สคบ.แล้ว

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ARS โกลบอลเน็ตเวิลส์
  • 77/9 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 0826150129
Top