บจก. วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่

รหัสผู้ประกอบการ : EM15080005

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด คือ ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2546 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบและพัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการให้บริการโทรคมนาคม, software, เครือข่ายสื่อสารข้อมูลต่างๆ, application ทั้งบน mobile , web และ destop รวมทั้งการ integrate ระบบ ITและ telecomm ที่มีเกิดจากการวิจัยและพัฒนา จนปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดี ทั้งนี้ทั้งการตอบสนองตามประเภทธุรกิจ และการ customize เพื่อให้ตรงการใช้งาน ในประเทศทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 นี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่
  • เลขที่ 646 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02 106 5322
  • Fax : 02 106 5328-9
  • Website : http://www.onelink.co.th
Top