บริษัท เฮาส์ออฟเพรส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15080031

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม และอื่น ๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เฮาส์ออฟเพรส จำกัด
  • 166/14-15 สยามสแควร์ซอย 3 ถนนพระราม 1
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-2521390
  • Fax : 02-2552542
  • Line ID : pansittonn
Top