บริษัท เอส แอนด์ แอล เทรดดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110016

เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับทองพร้อมอัญมณี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส แอนด์ แอล เทรดดิ้ง จำกัด
  • 461/31 ปากซอยจันทน์ 40/1 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-675-2719
  • Fax : 02-675-2720
Top