บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110023

ผลิตน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค ตรา แวว

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด
  • 11 หมู่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง
    อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
  • Tel : 032446662
  • Fax : 032446321
Top