บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15120039

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ 99.99% รายแรกของโลก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 50/15 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 029391020
  • Fax : 029391031
  • Website : http://www.goldmaster.co.th
Top