บริษัท พิน ชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15120045

1. ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญการผลิตเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกเป็น BOBBIN (รูปแกนพลาสติก ส่วนประกอบของหม้อแปลงขนาดเล็ก)
1.1 INJECTION FOR ELECTRONIC AND AUTOMATIVE PART
1.2 MOLD
1.3 PLATING FOR ELECTRONIC AND AUTOMATIVE PART

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พิน ชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 693 หมู่ 4 ซอย E 10 นิคมอุตสหกรรมบางปู
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 02-3240344
  • Fax : 02-3230848
  • Website : http://www.pinshine.com
Top