บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010009

ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ดูแล 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่
เชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด
  • 286 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053271381
  • Fax : 053271381 ต่อ 116
Top