บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010013

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สายอาหารในเครือ
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทัดเทียมสากลภายใต้ตรา "ฟาร์มเฮ้าส์"

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
  • 121/84-85 ชั้นที่ 29 อาคารชุด อาร์เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-209-3000
  • Fax : 02-209-3091
  • Website : http://www.farmhouse.co.th
Top