บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010018

เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 ด้วยประสบการณ์ 11 ปีที่เรามุ่งมั่นให้บริการด้านรับทำความสะอาดทั้งภายในบ้านและทุกหน่วยงานแบบครบวงจร ประกอบกับความมีใจรักในการบริการ จึงทำให้ PROMAID เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานในการให้บริการด้านรับความสะอาดจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกระดับชั้น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรใหญ่ๆมากมาย

บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด (PROFESSIONAL MAID CO.,LTD.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
โดยมี คุณพงษ์ศักดิ์ ตระกูลสุข ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ นับตั้งแต่เริ่มมาจนถึงปัจจุบัน

ภายใต้สโลแกน ’SMOOTH LIFE’ ใส่ใจความสะอาด มารยาทงาม ตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมี SERVICE MIND (หัวใจของการให้บริการ) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจการให้บริการทำความสะอาด สมกับคำว่า ‘แม่บ้านมืออาชีพ’

ตลอดช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า คุณภาพการให้บริการของเรายังคงได้มาตรฐาน และได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด
  • 429/29 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 029416540
  • Fax : 029416540
  • Website : http://www.promaid.co.th
Top