หจก. เอ็นจอย วิชั่น

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010033

องค์ประกอบกิจการประเภทผูนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ ภายใต้แบรนค์ Roof / Eloop / GOLF สินค้าประเภท film กระจก นิระภัย/SMALL TALK / power charger / cable charger จัดจำหน่ายในช่องทาง ร้านทุกอย่าง 20บาท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก. เอ็นจอย วิชั่น
  • 115/226 หมูที่ 10 ต.บา งรักพัฒนา
    อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • Tel : 062 564 6641-2
  • Website :
Top