บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010039

บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ 29 มกราคม 2553 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของวิศวกรโทรคมนาคมรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิศกรรมโทรคมนาคมเป็นอย่างดี ในการประกอบธุรกิจด้านบริการงานวิศวกรรมโทรคมนาคมและโยธา เพื่อบริการงานติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยมีขอบข่ายงานดังต่อไปนี้
1. งานบริการสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคม (Service for Telecommunications network)
- Site Survey and As-Built Drawing
- Network Design for Transport network SDH ,DWDM, IPRAN and IPTN
- Installation and Commissioning for Transport network major in Huawei SDH and DWDM.
- Installation and Commissioning Access network major in ADSLAM, MSAN and GPON
- Installation and Commissioning for Wireless network major in 3G (Node B) and LTE
- Cut Over to Relocate SDH,DWDM,IPRAN,5G MW, 3G Node B,LTE, AirNet and OSP FTTH
- Supply telecom material for 19” Rack, Cable runner, ODF Rack, Path Panel, Patch Cord and Power Supply unit
2. งานบริการสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน (Service for Telecom Site Facility)
- Civil Construction for telecom station
- Installation for AC/DC rectifier system
- Installation for cable runner, cable tray and pipe line
- Installation for ESD and Raise floor system
- Installation for secure system, fire protection, alarm housekeeping system and Access Control System
- Installation for Air Condition system
3. งานบริการ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า (Service for MRT Purple Line Project)
- Test and Commissioning for STEE PSD system of MRT Purple Line Project
- Cable Harnessing production for STEE PSD of MRT Purple Line Project

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอพลัสเทเลคอม จำกัด
  • สำนักงานใหญ่: 117/1 หมู่ 3 ถนนอำนวยกิจ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
    สำนักงานปฏิบัติการ : 1/2 ซอยกำแพงเพชร6 ซอย5 แยก6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 021150095
  • Fax : 021150095
  • Website : http://www.aplustelecom.co.th
Top