บริษัท เวอร์ทาซอฟท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010052

ออกแบบซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เวอร์ทาซอฟท์ จำกัด
  • 99/24 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ยูนิตเอฟ ชั้น 11 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 02 962 2101-3
  • Fax : 02 962 2103
  • Website : http://www.vertasoft.com
Top