บริษัท คิง ออฟ อีเวนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010057

บริษัท คิง ออฟ อีเวนท์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำ ด้านการตลาดและการขาย มีระบบการทำงานที่ชัดเจนและเป็นสากล ด้วยวิธีการการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมืออาชีพ เราจึงเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ จากกลุ่มบริษัท
ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ให้ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งสินค้าและบริการ แบบครบวงจร ทั้งแบบ Offline และ Online เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการขยายงานเพื่อรองรับการเติบโต เข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จึงมีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพิ่มเติมจำนวนมาก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คิง ออฟ อีเวนท์ จำกัด
  • 116/59 ม.4 ถ.ชาตะผดุง
    อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • Tel : 0807496618,081-7523388
Top