บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010060

ดำเนินการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านการขายและการตลาดแบบครบวงจร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)
  • 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ 2408-2410 ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022645666
  • Fax : 022515397
  • Website : http://www.harrison.co.th
Top