เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010062

บริการสอบเทียบงานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในกลุ่มมิติ Dimension ทุกประเภท รวมทั้งเครื่องมือ
สั่งทำ (Jix&Fixture) และ Mechanic ทุกประเภท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 88/115 หมู่ 3 ต.คลองสาม
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 021932220
  • Fax : 021932221
  • Website : http://www.spmetrology.com
Top