บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010072

บริษัทกรุงเทพบริการการบิน (BASE) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด
  • 99 ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
    อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
  • Tel : 093-7806230
  • Fax : 077-428516
Top