โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010073

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า
  • 92 ถนน ศรีดอนไชย
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053-820920-7
  • Fax : 053-279457
  • Website : http://www.cnxplaza.wix.com/site
Top