บริษัท เจทเซ็ตเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010111

บริษัท เจทเซ็ตเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้า เครื่องสำอางค์จากต่างประเทศเพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2554 มีเค้าเตอร์ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจทเซ็ตเตอร์ จำกัด
  • 61/1-4 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
    กรุงเทพฯ 10400
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-2479868*111
  • Fax : 02-6448821
  • Website : http://www.bisousbisousthailand.com
Top