บริษัท เกรทวิงส์ ซิสเต็ม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010120

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการเป็นสื่อกลางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันอยู่ในช่วงเติบโตและขยายธุรกิจ ทำธุรกิจด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านช่องทาง Event Marketing,ฺBussiness Marketing และ Roadshow ให้กับกลุ่มลูกค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เกรทวิงส์ ซิสเต็ม จำกัด
  • 491 ชั้น 3 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 096 8870953
Top