บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010128

ผู้ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน อุตสาหกรรม ทั้งในกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการคลังสินค้า อีกทั้งเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ IT เกรดอุตสาหกรรม รวมทั้งซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรมอีกด้วย
องค์กรเราได้การยอมรับให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า ATOP, Nexcom, Portwell, Aplex, Motolora, Intermec, Cognex, SIXNET, SCHNEIDER, INFINITYQS, ROCKWELL AUTOMATION ฯลฯ

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้ ริเวอร์พลัส ก้าวไปสู่สนามการแข่งขันในธุรกิจ เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสินค้าให้มีความทันสมัย และบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ริเวอร์พลัส มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผนวกกับ ส่วนงานสนับสนุนอื่นๆ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับประเทศเลือกเราให้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ครบวงจร ในกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้ องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเราแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 ส่วนคือ

1. IAS business ;Industrial automation solution
- PLC,PAC, RTU, SCADA / Human machine interface (HMI)
- DATALOGER, Data concentrator
- BATCH PROCESS CONTROL
- Machine Vision Systems
- I/O module, converter, repeater
2. MES business; Manufacturing execution systems
- Quality Control management
- Real Time Statistical for Process Control ( real time SPC)
- Machine Performance data management
- Historian process data collection
- Material tracking and tracing.
- Shop floor inventory management
- Shop floor scheduling and finite capacity planning.
- Energy management
3. ICS business; Industrial computing solution.
- Embedded solution: Industrial fanless computer, embedded computer, single broad computer, machine automation, factory automation
- Panel PC; Industrial Panel PC, Applied PPC, Multimedia PPC, Factory PPC, industrial PPC
- Multimedia solution; digital signage, video wall
- Point of sale (POS)
- Industrial wireless
- Network solution; Industrial switch, serial server, industrial 3G modem and router
4. WMS business; Warehouse management systems
- Logistics System; Digital Picking System (Pick to Light/Put to Light System), Data Terminal, voice picking
- WMS Software
- Barcode System, Industrial PDA, Handheld, RFID

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
  • 99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 1907-9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 028353539 ต่อ 125
  • Fax : 028353810
  • Website : http://www.riverplus.com/
Top