โรงแรมอมรินทร์ลากูน (บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 1 จำกัด)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020023

โรงแรมอมรินทร์ลากูน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงแรมอมรินทร์ลากูน (บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 1 จำกัด)
  • 52/299 ถ.พระองค์ขาว ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • Tel : 092-2625920
  • Fax : 055-220944
  • Website : http://www.imperialhotels.com
Top